۱۴۰۰ سه شنبه ۲۷ مهر     [En]

راه اندازی سامانه آموزشیار

راه اندازی سامانه آموزشیار

 

قابل توجه دانشجویان عزیز:

با توجه به راه اندازی سامانه جدید آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی به نام آموزشیار، از این تاریخ می توانید با مراجعه به آدرس ذیل،کار های آموزشی و دانشجویی مربوط به خود را انجام دهید .
http://edu.iau.ac.ir
لازم به توضیح است که برای ورود به پنل دلنشجویی می بایست طبق فرمول ذیل عمل نمایید ...
1.
ابتدا کد واحد دانشگاهی + شماره دانشجویی قبلی
2.
در قسمت نام کاربری مجدد کد واحد دانشگاهی + شماره دانشجویی قبلی @ edu
3.
در قسمت پسورد نیز شماره دنشجویی قبلی +  کد واحد دانشگاهی را وارد نمایید .

به عنوان مثال دانشجویی با شماره دانشجویی = 9987654321
شماره دانشجویی جدید = 5329987654321
نام کاربری= 5329987654321@edu
پسورد = 5329987654321

آدرس کانال اطلاع رسانی تلگرام فناوری اطلاعات : https://t.me/e_smsriau

آدرس کانال اطلاع رسانی تلگرام اداره آموزش دانشگاه : https://t.me/eo_sowme_iau

آدرس سامانه ارتباط با پشتیبانی آموزشیار : https://pasokh.iau.ac.ir
بازدید: 4681
نام و نام خانوادگی :  
ایمیل :
نظر شما :