۱۳۹۹ پنج شنبه ۲۳ مرداد     [En]

وام دانشجویی

صندوق رفا ه

بسمه تعالی

دانشجویان عزیز جهت برخورداری از تسهیلات بانکی با مراجعه به پرتال صندوق رفاه به نشانی
bp.swf.ir
می توانند از تاریخ 1398/08/25 نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

صندوق رفاه دانشجویی

بازدید: 291
نام و نام خانوادگی :  
ایمیل :
نظر شما :