۱۴۰۰ دوشنبه ۲۶ مهر     [En]

راه های ارتباطی با دفتر بازرسی ویژه هیات امناء دانشگاه آزاد اسلامی

راه های ارتباطی با دفتر بازرسی ویژه هیات امناء دانشگاه آزاد اسلامی

کلیه همکاران، دانشجویان و خانواده های محترمشان می توانند پیشنهادات، انتقادات و گزارشات خود را از راه های ارتباطی زیر، با  دفتر بازرسی ویژه هیات امناء دانشگاه آزاد اسلامی مطرح کنند.
راه های ارتباطی
ایمیل : Vbazrasi@isiau.com
نمابر و تلفن : 71400195-021
صندوق پستی : 1194-19615

نام فایل :
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 115.4404 KB KB
بازدید: 1660
نام و نام خانوادگی :  
ایمیل :
نظر شما :