۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۴ خرداد     [En]

تسویه حساب مالی

تسویه حساب مالی

دانشجوی گرامی
با توجه به تقویم آموزشی دانشگاه، ارائه هرگونه خدمات آموزشی و دانشجویی منوط به تسویه حساب مالی می باشد، فلذا به منظور جلوگیری از ایجاد وقفه در انجام این امور، سریعا نسبت به تسویه بدهی خود اقدام نمایید./

بازدید: 697
نام و نام خانوادگی :  
ایمیل :
نظر شما :