۱۳۹۸ جمعه ۲۸ تير     [En]

اطلاعیه شماره 2 - اداره امتحانات

اطلاعیه شماره 2 - اداره امتحانات

باسمه تعالی

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند در هنگام برگزاری امتحانات به موارد ذیل دقت نمایند، در غیراینصورت طبق آئین نامه کمیته انضباطی برخورد خواهد شد.

1-تقلب در امتحان: استفاده غیرمجاز از کتاب، جزوه و ...، فرستادن فرد دیگری به جای خود به جلسه امتحان، خارج نمودن پاسخنامه و امحای ورقه امتحانی.

2-تخلف در امتحان: همراه داشتن کتاب، جزوه، برگه یادداشت، موبایل، ام پی تری پلیر و... ، ترک جلسه امتحان پس از رویت سوالات، فراهم نمودن شرایط برای استفاده دانشجویان از پاسخنامه خود یا کمک به دیگران برای پاسخگویی به سوالات.

                                                                 دانشگاه آزاد اسلامی واحد صومعه سرا

 

بازدید: 695
نام و نام خانوادگی :  
ایمیل :
نظر شما :