۱۳۹۶ دوشنبه ۲ مرداد     [En]

تسویه حساب مالی قبل از شروع امتحانات

تسویه حساب مالی قبل از شروع امتحانات

قابل توجه دانشجویان عزیز :
با توجه به نزدیکی به زمان امتحانات و دریافت کارت امتحان، دانشجویان می بایست تا تاریخ 96/03/15 قبل از شروع امتحانات نیمسال جاری، نسبت به پرداخت بدهی های خود به دانشگاه اقدام نمایند.

بازدید: 616
نام و نام خانوادگی :  
ایمیل :
نظر شما :