۱۳۹۷ شنبه ۲ تير     [En]

معرفی پژوهشگر برتر

به مناسبت هفته پژوهش، از پژوهشگران برگزیده در سه سطح منتخب واحد، واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان و همچنین تمامی موسسات و دانشگاه هاو مراکز آموزش عالی استان تقدیر خواهد شد.

قابل توجه اعضاء محترم هیات علمی (انتخاب پژوهشگر برتر)

به مناسبت هفته پژوهش، از پژوهشگران برگزیده در سه سطح منتخب واحد، واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان و همچنین تمامی موسسات و دانشگاه هاو مراکز آموزش عالی استان تقدیر خواهد شد. انتخاب پژوهشگران در هریک از گروه های شش گانه ۱.علوم انسانی، ۲.‌علوم پایه،‌۳. فنی و مهندسی، ۴. کشاورزی و منابع طبیعی، ۵. دامپزشکی و ۶. پزشکی در دانشکده های مربوطه و با نظارت معاونت پژوهش و فناوری انجام می شود. از اعضاء محترم هیات علمی خواهشمند است حداکثر تا روز چهارشنبه مورخ ۹۵/۸/۱۲ با در نظر گرفتن بخشنامه های ذیل پرسشنامه بند ۴ را تکمیل نموده و به همراه کلیه مستندات اعتبار مقالات و سایر بندهای پرسشنامه به دانشکده های ذیربط تحویل دهند.

نام فایل : دستورالعمل هفدمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران برگزیده (ابلاغی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 1463.894 KB KB
نام فایل : پرسشنامه معرفی پژوهشگران برگزیده
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 53.79883 KB KB
نام فایل : بخشنامه هفدمین جشنواره تجلیل از برگزیدگان پژوهش و فناوری (ابلاغی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی)
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 422.2969 KB KB
نام فایل : بخشنامه برگزاری مراسم هفته پژوهش و فناوری سال ۱۳۹۵ (ابلاغی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی)
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 58.58789 KB KB
بازدید: 671
نام و نام خانوادگی :  
ایمیل :
نظر شما :