۱۳۹۶ دوشنبه ۲ مرداد     [En]

غیبت بیش از حد

غیبت بیش از حد

قابل توجه کلیه دانشجویان عزیز
درصورت غیبت بیش از سه جلسه در طول ترم،  مطابق  ایین نامه  اموزشی درس مذکور حذف خواهد گردید.

بازدید: 587
نام و نام خانوادگی :  
ایمیل :
نظر شما :