۱۳۹۶ سه شنبه ۸ فروردين     [En]

غیبت بیش از حد

غیبت بیش از حد

قابل توجه کلیه دانشجویان عزیز
درصورت غیبت بیش از سه جلسه در طول ترم،  مطابق  ایین نامه  اموزشی درس مذکور حذف خواهد گردید.

بازدید: 438
نام و نام خانوادگی :  
ایمیل :
نظر شما :