۱۳۹۷ سه شنبه ۳ مهر     [En]

عدم ثبت انتخاب واحد

عدم ثبت انتخاب واحد

بسمه تعالی

 قابل توجه دانشجویان عزیز

آن دسته از دانشجویانی که تا کنون موفق به ثبت انتخاب واحد نشده اند تا تاریخ 31/ 96/06با مراجعه  به  آموزش جهت تعیین وضعیت تحصیلی خود اقدام نمایند  در غیر اینصورت مطابق مقررات اموزشی رفتار خواهد شد.        

بازدید: 945
نام و نام خانوادگی :  
ایمیل :
نظر شما :