۱۳۹۶ شنبه ۳ تير     [En]

عدم ثبت انتخاب واحد

عدم ثبت انتخاب واحد

بسمه تعالی

 قابل توجه دانشجویان عزیز

آن دسته از دانشجویانی که تا کنون موفق به ثبت انتخاب واحد نشده اند تا تاریخ 31/ 96/01با مراجعه  به امور مالی جهت تعیین وضعیت تحصیلی خود اقدام نمایند  در غیر اینصورت مطابق مقررات اموزشی رفتار خواهد شد.        

بازدید: 439
نام و نام خانوادگی :  
ایمیل :
نظر شما :