۱۴۰۰ يکشنبه ۴ مهر     [En]

تجلیل از همکاران نمونه

تجلیل از همکاران نمونه در هفته دولت

درهفته دولت  از دو نفر  کارمند  نمونه دانشگا ه ازاد اسلامی واحد صومعه سرا  اقایان گیاهی  وصالحی تجلیل شد

بازدید: 30
نام و نام خانوادگی :  
ایمیل :
نظر شما :