۱۴۰۰ جمعه ۸ بهمن     [En]

زمان بندی و راهنمای انتخاب واحد و حذف واضافه نیمسال اول1401-1400

زمان بندی و راهنمای انتخاب واحد و حذف واضافه نیمسال اول1401-1400

زمان بندی و راهنمای انتخاب واحد و حذف واضافه نیمسال اول1401-1400 در سامانه آموزشیار  edu.iau.ac.ir

 

راهنمای فرآیند ثبت درخواست انتخاب واحد ترم مهر ۱۴۰۰ در سامانه آموزشیار 

1- از طریق منوی درخواست/مجوز - زیر منوی "منو ارسال/پیگیری درخواست دانشجو" اقدام به ثبت درخواست نمائید.


2- در قسمت
"ارسال درخواست جدید"، طبقه بندی موضوع را "عملیات آموزشی دانشجو" و موضوع درخواست را جوز انتخاب واحد" و نیمسال درخواست را معادل "4001" قرار دهید.


3- با انتخاب دکمه ی
"ثبت" – درخواست مجوز انتخاب واحد ترم مهر 1400 برای دانشجو ثبت می گردد.


4- از طریق منوی
"ثبت نام دروس دانشجو" –زیر منوی "انتخاب واحد" اقدام به اخذ دروس و انتخاب واحد نمائید.

شرایط ثبت درخواست به شرح زیر در سامانه کنترل می گردد

  • دانشجویانی که در ترم 3992 انتخاب واحد داشته اند و یا ترم مرخصی ثبت کرده اند مجاز به ثبت درخواست انتخاب واحد می باشند.
  • دانشجویانی که آخرین وضعیت آنها در ترم های 3992 و 4001 وضعیت های عدم مجاز به ثبت نام در نیمسال ثبت شده باشد،مجاز به ثبت درخواست نمی باشند.
  • دانشجویانی که آخرین وضعیت آنها در ترم های 4001 ترم مرخصی ثبت شده باشد،مجاز به ثبت درخواست نمی باشند.
  • دانشجویانی که سنوات تحصیلی مجاز آنها به اتمام رسیده باشد،مجاز به ثبت درخواست نمی باشند.

نام فایل :
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 38.80957 KB KB
بازدید: 298
نام و نام خانوادگی :  
ایمیل :
نظر شما :