۱۴۰۰ جمعه ۸ بهمن     [En]

تقویم آموزشی نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰

تقویم آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰

 تقویم آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی 
 نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰

انتخاب واحد: ۱۳  تا ۲۵ شهریور
شروع کلاس ها: ۲۷ شهریور
حذف و اضافه: ۳ تا ۱۰ مهر


پایان کلاس ها: 

غیرپزشکی ۱۶ دی

پزشکی ۲۳ دی


تاریخ امتحانات: 

غیرپزشکی ۱۸ تا ۳۰ دی

پزشکی ۲۵ دی تا ۷ بهمن

زمان بندی دقیق انتخاب واحد یا حذف و اضافه بر اساس هر استان و ورودی در سامانه آموزشیار قرار خواهد گرفت

 

معاونت آموزشی ولحد صومعه سرا

بازدید: 267
نام و نام خانوادگی :  
ایمیل :
نظر شما :