۱۴۰۰ دوشنبه ۲۶ مهر     [En]

مسئول فناوری اطلاعات


 

  نام : علی
نام خانوادگی : قربانی
رشته تحصیلی : مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد - دانشجوی دکتری تخصصی
محل اخذ مدرک : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
زمان اخذ مدرک : 1393
تلفن تماس:  44337983 – 013

  Email : it@smsriau.ac.ir


 

تاریخ درج : ۴مهر ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۵۳ AM

بازدید: 5919