۱۳۹۷ سه شنبه ۲۸ اسفند     [En]

معاون آموزشی و دانشجویی


نام: بهزاد

نام خانوادگی: نیک فهم

رشته تحصیلی: معماری

مدرک تحصيلي: کارشناسی ارشد - دانشجوی دکتری تخصصی

محل اخذ مدرک: دانشگاه همدان

زمان اخذ مدرک: 1384

تلفن تماس: 44334711 – 013

Email : M.Amozeshi@smsriau.ac.ir

تاریخ درج : ۴مهر ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۴۵ AM

بازدید: 5610