۱۳۹۸ پنج شنبه ۵ ارديبهشت     [En]

معاون آموزشی و دانشجویی

معاون آموزشی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد صومعه سرا

نام: بهزاد

نام خانوادگی: نیک فهم خوب روان

رشته تحصیلی: معماری

مدرک تحصيلي: کارشناسی ارشد - دانشجوی دکتری تخصصی

محل اخذ مدرک:

زمان اخذ مدرک:

تلفن تماس: 44334711 – 013

Email : M.Amozeshi@smsriau.ac.ir

تاریخ درج : ۶تیر ۱۳۹۴ ساعت ۲:۲۹ AM

بازدید: 10238