۱۳۹۹ جمعه ۸ اسفند     [En]

رئیس اداره آموزشی، دانشجویی و پژوهشی

رئیس اداره آموزشی، دانشجویی و پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد صومعه سرا

نام:

نام خانوادگی: حسین دوست

رشته تحصیلی:

مدرک تحصيلي: کارشناسی ارشد

محل اخذ مدرک: دانشگاه آزاد رشت

زمان اخذ مدرک:

تلفن تماس: 44334711 – 013

Email : M.Amozeshi@smsriau.ac.ir

تاریخ درج : ۶تیر ۱۳۹۴ ساعت ۲:۲۹ AM

بازدید: 13537