۱۳۹۸ پنج شنبه ۵ ارديبهشت     [En]

ریاست

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد صومعه سرا
نام: بهزاد

نام خانوادگی: نیک فهم

رشته تحصیلی: معماری

مدرک تحصيلي: کارشناسی ارشد - دانشجوی دکتری تخصصی

محل اخذ مدرک: دانشگاه همدان

زمان اخذ مدرک: 1384

تلفن تماس: 44334711 – 013

Email : Riyasat@smsriau.ac.ir  

تاریخ درج : ۶تیر ۱۳۹۴ ساعت ۲:۲۸ AM

بازدید: 3355