۱۴۰۰ جمعه ۸ بهمن     [En]

رشته های تحصیلی


رشته های کاردانی

 • کاردانی پیوسته الکتروتکنیک - برق صنعتی
 • کاردانی پیوسته الکتروتکنیک – تاسیسات الکتریکی
 • کاردانی نقشه کشی معماری (پیوسته و ناپیوسته)
 • کاردانی نرم افزار کامپیوتر (پیوسته و ناپیوسته)
 • کاردانی حسابداری (پیوسته و ناپیوسته)
 • کاردانی کارگردانی
 • کاردانی عمران گرایش کارهای عمومی ساختمان

  رشته های کارشناسی

 • کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی برق - قدرت
 • کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی برق - شبکه های انتقال و توزیع
 • کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی معماری
 • کارشناسی ناپیوسته علمی کابردی حسابداری
 • کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی تاسیسات برودتی حرارتی
 • کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی طراحی و نقشه کشی صنعتی
 • مهندسی تکنولوژی نقشه برداری
 • کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی عمران - عمران
 • کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو
 • کارشناسی پیوسته هنر- نمایش
 • کارشناسی پیوسته هنر - بازیگری
 • کارشناسی پیوسته مهندسی برق
 • کارشناسی پیوسته مهندسی معماری

 

تاریخ درج : ۳۱خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱:۰۸ PM

بازدید: 10854